Αυτό είναι το Honey Pot για χρήση από το WP Statistics, μην το διαγράφετε.