Μοναδικό βiντεο γάμου με τον Σάκη και την Σταματία | Βιντεοσκόπηση, επιμέλεια, παραγωγή, Filmetron cinematography.